CONTACT US

Nandi Grand Restaurant - Tirupati Highway, Kolar Road, Kasaba Hobli, Halasahalli, Karnataka 562114

Nandi Grand Restaurant - Hoskote Toll, Hoskote Toll Gate, Hoskote, Karnataka 562129

Nandi Grand Restaurant - KR Puram, Hale Devasandra, Krishnarajapura, Bengaluru, Karnataka 560036

Shopping Cart